Niedziela, 26 Lutego 2017   imieniny: Bogumił, Aleksandra, Mirosława
Rejestracja Strefa użytkownika Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
 

Powiat bieruńsko-lędziński - najmniejszy powiat województwa śląskiego. Powstał w 1999 r jako powiat tyski  z siedzibą w Tychach, w 2002 roku siedziba został przeniesiona do Bierunia dokonując tym samym przemianowania pawiatu na bieruńsko-lędziński.

Do powiatu należa gminy: Bieruń, Bojszowy, Chełm Śląski, Imielin i Lędziny. Główna galąź gospodarki tego regionu to przemysł wydobywczy z kopalniami węgla kamiennego. W Bieruniu funkcjonują również doskonale znane na rynku europejskim firmy "Danone"  i "Johnson Controls".

Przez teren powiatu przebiega autostrada A-4 oraz drogi krajowe DK-1 i DK-44.

Wiadomości
 
 

Wkrótce bieruński finał. XL OLIMPIADA WIEDZY...
Data dodania: 2017-02-14

  Uczniowie technikum Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu reprezentowali szkołę i nasz powiat podczas kolejnego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, 10 lutego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Piotr Adamczyk, Bartłomiej Lubecki i Marcel Sitko tworzyli drużynę w kategorii elektrycznej, Krzysztof Styc, Marcin Piszczek i Robert Sornek w kategorii informatycznej.   - W tym roku szkolnym nasza szkoła została wyróżniona i ma zaszczyt być gospodarzem finału Olimpiady. To już XL, jubileuszowa edycja przedsięwzięcia, w którym biorą udział uzdolnieni technicznie uczniowie szkół z całej Polski. Rozgrywki finałowe będą trwały dwa dni, 31 marca i 1 kwietnia 2017 r. – informuje Mariusz Meroń, opiekun drużyn, nauczyciel przedmiotów elektrycznych bieruńskiego PZS-u.   Głównym organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, a współorganizatorem i gospodarzem finału wybrana, ponadgimnazjalna szkoła techniczna. Początki olimpiady sięgają roku 1973, kiedy to odbyła się jej pierwsza edycja, będąca wspólną inicjatywą krakowskich uczelni i średnich szkół technicznych. OOWEiE jest rozgrywana w sześciu grupach tematycznych: elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej, teleinformatycznej, informatycznej, informatyki medycznej oraz elektroniki medycznej. Głównym celem jest rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania wiedzą techniczną, podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego, upowszechnienie nowych trendów i rozwiązań technologicznych, a także zachęcenie uczniów do dalszego kształcenia na poziomie akademickim, szczególnie w uczelniach technicznych. Laureaci i finaliści są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego i mają zapewniony indeks AGH. ■         Zdjęcie: PZS w Bieruniu więcej »
 
 

Elektrycy z uprawnieniami
Data dodania: 2017-02-14

  Uczniowie czwartej klasy technikum elektrycznego Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach uczestniczyli w zajęciach poszerzających kompetencje zawodowe w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w grupie 1.     Młodzież zakończyła bezpłatny kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego SEP. Kurs, który został zorganizowany w ramach zajęć dodatkowych, pomógł przyszłym elektrykom opanować wiedzę i podszkolić umiejętności przydatne w przyszłym zawodzie.   Wszyscy uczniowie wspaniale zdali egzamin, prezentując wysoki poziom wiedzy zawodowej. Wkrótce otrzymają świadectwa kwalifikacyjne z symbolem „E”, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Przyszli pracodawcy czekają już na doskonale wykwalifikowanych fachowców. ■ JK       Zdjęcie: PZS w Lędzinach więcej »
 
 

Kwalifikacja wojskowa 2017
Data dodania: 2017-02-13

W okresie od dnia 27 marca do dnia 13 kwietnia 2017 r. (z wyłączeniem 12 kwietnia) od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 do 17.30 na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Przeprowadzenie kwalifikacji będzie miało miejsce w budynku Powiatowego Centrum Społeczno-Gospodarczego w Lędzinach, przy ul. Lędzińskiej 24 (przystanek przy Urzędzie Miasta). Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w ww. terminie i miejscu, podlegają: mężczyźni urodzeni w 1998 r.; mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321); Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej będą imiennie wzywane do stawienia się przez wójtów lub burmistrzów. Nie otrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie i miejscu określonym w Obwieszczeniu Wojewody Śląskiego z dnia 13 stycznia 2017 roku o kwalifikacji wojskowej w 2017 roku. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia: wójtowi lub burmistrzowi – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe; powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej (zgodnie z art. 26 ust. 1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej); wojskowemu komendantowi uzupełnień – aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.               więcej »
 
 

Akademia młodego kierowcy
Data dodania: 2017-02-13

  „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”. Taki był temat szkolenia przeprowadzonego 10 lutego 2017 r. przez Komendę Wojewódzką Policji z Katowic i Komendę Powiatową Policji w Bieruniu w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach. Szkolenie odbyło się dzięki współpracy klas mundurowych PZS w Lędzinach z KPP w Bieruniu. Lędzińska szkoła była jedną z niewielu w województwie śląskim wyróżnionych przez Komendę Wojewódzką Policji i zaproszonych do uczestnictwa w projekcie.   Przybyłych powitał wicedyrektor PZS Krzysztof Biolik, a w tematykę szkolenia wprowadzili Marzena Szwed - aspirant z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach oraz Grzegorz Kocjan - pierwszy zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu.   W szkoleniu wzięły udział klasy maturalne kształcące się w zawodzie technik górnictwa podziemnego, technik mechanik, czy technik informatyk, a także druga i trzecia klasa mundurowa wojskowa.   Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzili: aspirant Marzena Szwed, dr Rajmund Morawski, mgr Kamil Samiczak, aspirant sztabowy Marek Kuciński, starszy sierżant Bartłomiej Szymczak, rzecznik prasowy KPP w Bieruniu starszy sierżant Ewelina Michnol.   Akademia młodego kierowcy to jeden z ważniejszych projektów realizowanych przez policję w obszarze bezpieczeństwa w komunikacji drogowej w województwie śląskim.   Projekt ten ma na celu: kształtowanie świadomości i wprowadzanie realnych zmian w światopoglądzie młodych kierowców, organizowanie i koordynowanie działań zmierzających do kształtowania postaw i nawyków młodego kierowcy, realizowanie programów profilaktycznych z uwzględnieniem czynników mających wpływ na kierowanie pojazdami.   Lędzińska młodzież uczestniczyła w następujących wykładach: - Uczestnictwo młodych kierowców w ruchu drogowym oraz czynniki mające wpływ na jego bezpieczeństwo na drogach województwa śląskiego. - Psychologiczne aspekty odpowiedzialności w ruchu drogowym – pomoc uczestnikom zdarzeń drogowych i osobom bliskim. - Jak być trzeźwym i bezpiecznym? Kształtowanie postaw agresywności. - Przestępstwa i wykroczenia komunikacyjne jako zachowania ryzykanckie kierowców. - Prawo karne w kontekście problematyki alkoholowej i narkotykowej związanej z uczestnictwem w ruchu drogowym. - Pierwsza pomoc przedmedyczna dla ofiar wypadku na miejscu zdarzenia drogowego.   Młodzież zyskała wiele cennych informacji, które będzie mogła wykorzystać w życiu codziennym. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy zachować się w trudnych sytuacjach na drodze, jak umiejętnie, szybko i bez paniki udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadku drogowego.   Nad młodzieżą czuwała koordynator klas mundurowych policji PZS Iwona Mendzla. ■           Zdjęcia: PZS w Lędzinach więcej »
 
 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert
Data dodania: 2017-02-13

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert w zakresie wspierania niepełnosprawnych mieszkańców powiatu.     więcej           więcej »
 
 

LELETO w PZS-ie
Data dodania: 2017-02-13

  Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu został zaproszony do udziału w prestiżowym projekcie „LELETO - Leading to Learn Together”, którego głównym celem jest wypracowanie nowego podejścia w rozwoju zawodowym nauczycieli. Projekt LELETO realizowany jest w partnerstwie pięciu państw, bierze w nim udział 30-osobowa grupa nauczycieli z Wielkiej Brytanii, krajów nadbałtyckich i oczywiście Polski. Finalnym produktem będzie podręcznik przedstawiający m.in. dobre praktyki stosowane w różnych europejskich systemach edukacyjnych i porównanie tych systemów. - Pierwszy wyjazd studyjny był do Leeds - mówi Sławomir Binek, nauczyciel fizyki w PZS w Bieruniu. - Przed nami Estonia, Litwa, Łotwa. Ostatnie międzynarodowe warsztaty odbędą się jesienią tego roku w Polsce i nasza szkoła będzie gościła uczestników projektu. Kilka dni spędzonych w szkołach brytyjskich różnego typu to z pewnością bardzo ciekawe doświadczenie dla nauczyciela. Mieliśmy okazję obserwować lekcje naszych brytyjskich kolegów, podpatrzeć ich sposoby prowadzenia zajęć różnych przedmiotów, od ścisłych po artystyczne, zaobserwować uczniów podczas lekcji i podczas przerw, przyjrzeć się jak wygląda relacja nauczyciel-uczeń. Najbardziej urzekła mnie otwartość - powszechna, szczera, zauważalna na każdym kroku. Na ostatnim spotkaniu mieliśmy za zadanie jednym zdaniem podsumować nasz wyjazd i myślę, że udało nam się nieźle to uchwycić - "Positive feedback really helps”.   Polskim partnerem projektu, finansowanego w ramach ERASMUS+, jest Fundacja na rzecz rozwoju Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, z którą bieruński PZS współpracuje również przy realizacji „Od Algorytmu do Zawodowca”. ■       Nauczyciele podczas zajęć. Przykładowa sala lekcyjna w szkole w Leeds.   Zdjęcia: PZS w Bieruniu więcej »
 
 

Sesja Rady Powiatu
Data dodania: 2017-02-13

Dnia 16 lutego 2017 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Bieruniu odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Zatwierdzenie porządku sesji. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o stanie środowiska. Usuwanie szkód górniczych – rok 2015. Sprzedaż węgla dla osób fizycznych. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2017. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2017-2027. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w styczniu 2017 r. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu. Interpelacje, zapytania radnych. Informacje i oświadczenia radnych. Zamknięcie XXXV sesji Rady Powiatu.                     więcej »
 
 

WOLL-E - nowy robot informatyków
Data dodania: 2017-02-10

Ze względu na atrakcyjność na rynku pracy zawodu mechatronika, w ramach innowacji pedagogicznej, uczniowie technikum informatycznego Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach mają nowy przedmiot nauczania: elementy robotyki. Przedmiot jest bezpośrednio powiązany z zawodem informatyka programisty, co umożliwia przyszłym informatykom lędzińskiego PZS-u większy wybór dalszej ścieżki kształcenia.   Na lekcjach z tego przedmiotu uczniowie poznają podstawy mechatroniki, automatyki oraz programowania robotów. I oczywiście konstruują roboty. Najnowszym egzemplarzem jest zbudowany przez Pawła Lysko WOLL-E. Obecnie druga klasa pracuje nad udoskonaleniem oprogramowania dla WOLLl-E-go.   Jaka będzie kolejna konstrukcja? Jeszcze nie wiadomo, choć pomysłów jest wiele, a ograniczeniem jest tylko wyobraźnia konstruktorów. Życzymy im zatem owocnej pracy! ■     WOLL-E – najnowsze dzieło informatyków z PZS w Lędzinach. Zdjęcie: PZS w Lędzinach więcej »
 
 

Sukces uczennic z Lędzin
Data dodania: 2017-02-10

Zostały laureatkami I etapu Olimpiady Przedsiębiorczości. Klaudia Martyka, Ewelina Sieradzka, Anna Niesyto oraz Agata Bobla będą reprezentowały Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach oraz powiat bieruńsko-lędziński w półfinałowych zmaganiach.   Uczennica Technikum Urządzeń i systemów Energetyki Odnawialnej - Anna Niesyto osiągnęła najlepszy wynik w regionie, zajmując dziewiątą pozycję wśród 245uczestników z całego województwa.   Hasłem przewodnim tegorocznej XII edycji Olimpiady było: „Przywództwow biznesie”. Wysokie wyniki osiągnięte przez uczniów Technikum im. Anielina Fabery w Lędzinach świadczą o skutecznym nauczaniu oraz wysokim poziomie przygotowania.   - Zawodnicy rozwiązywali test z zakresu ekonomii, gospodarki i zarządzania - poinformowała Gabriela Jagsz, nauczyciel przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych, która przygotowywała uczestników do olimpiady.   Olimpiada Przedsiębiorczości to nowoczesny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Organizowana jest od 2005 roku i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Do każdej edycji zgłaszają się młodzi ludzie przejawiający zainteresowania przedsiębiorczością, zarządzaniem i gospodarką.    Ogólnopolska Olimpiada to wspólna inicjatywa pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.   Projekt cieszy się wsparciem wielu partnerów społecznych i mediów. Partnerami Strategicznymi są od wielu lat Narodowy Bank Polski i  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Celem projektu jest rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych, doskonalenie umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, w organizacji oraz w życiu prywatnym, a także tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej i lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata do których należą tendencja do integracji i globalizacji życia społecznego. ■     Liderki przedsiębiorczości ze swoją opiekunką. Zdjęcie: PZS w Lędzinach więcej »
 
 

Remont, film i odpust w Walencinku
Data dodania: 2017-02-10

  - Oj, to nieważne, kto zrealizował film. Natomiast co do idei, to warto dokumentować to, co dzieje się ciekawego w naszym otoczeniu. Takich prac nie przeprowadzono od dobrych kilkudziesięciu lat, dlatego postanowiliśmy je udokumentować – mówią autorzy filmu o pracach konserwatorskich w Walencinku. Trwa remont sanktuarium św. Walentego w Bieruniu Starym. W ostatnich dniach w ołtarzu głównym został umieszczony odnowiony obraz św. Walentego pochodzący z 1723 r. (prace konserwatorskie można zobaczyć na filmie).   - Inicjatorem zainteresowania się stanem kościoła było Starostwo Powiatowe w Bieruniu, które wygospodarowało pieniądze na inwentaryzacje i przeprowadzenie dokumentacji konserwatorsko-remontowej – mówi w filmie ks. proboszcz Janusz Kwapiszewski.   Wykonana została już konserwacja dachu i ścian kościoła oraz wymiana posadzki. Dzięki funduszom Urzędu Miejskiego w Bieruniu odnowione zostały dwa obrazy św. Walentego.   Pozostałe prace były możliwe dzięki ofiarności parafian, którzy przeznaczyli na ten cel w 2016 r. ponad 190 tys. zł. Parafia wystąpiła ponadto do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dotacje na kolejne prace, których koszt szacowany jest na 1,6 mln zł.   Efekt dotychczasowych prac można będzie ocenić podczas najbliższych uroczystości związanych z odpustem w bieruńskim sanktuarium diecezjalnym św. Walentego. ■   Link do filmu: https://youtu.be/r98PSrUIBRw         więcej »
 


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 63
Wyszukaj
 

Szybkie pożyczki online i pieniądze dla każdego 24h


 

 

 

 


Internet w polsce

Dodaj artykuł
 
Brak sond
 
Newsletter
Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
 
 
 
 

Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola